اسید هیالورونیک

اسید هیالورونیک 1.jpgاسید هیالورونیک 1.jpgاسید هیالورونیک 1.jpgاسید هیالورونیک 1.jpg

اسید هیالورونیک (HA) یک مولکول پلی ساکارید ماکرومولکولی مستطیلی است که از تکرار واحدهای Disaccharide از اسید گلوکورونیک و N-acetylglucosamine تشکیل شده است. این به طور گسترده ای در فضای خارج سلولی بافت انسان و حیوانات، بافتی، بند ناف، مفاصل پوست سینوویا و cockscomb و غیره قرار دارد. HA تجاری معمولا یک نمک سدیم است که به نام هیالورونات سدیم است که معمولا اسید هیالورونیک نامیده می شود. HA یک بیولوژی جدید در خانه و خارج از کشور است. وزن مولکولی آن چند ده هزار تا چند میلیون است. این محلول آبی دارای توانایی رطوبت بالا، ویسکلوالستتیک بالا و روانکاری است. این محصول به طور گسترده ای در لوازم آرایشی، دارویی و بهداشت و زیبایی مورد استفاده قرار می گیرد.