ویتامین A از کبد Freshwater Firh است.

روغن ویتامین A، روغن ویتامین D. به طور معمول ویتامین پودر است، ما می توانیم آن را به روغن تبدیل کنیم. روغن خوب است که توسط بدن ما حل شود. ویتامین A و ویتامین D بسیار مهم برای سلامت ما هستند.